Кметът Владимир Георгиев тази сутрин заплати задълженията си за местни данъци и такси за 2023 г. като по този начин постави стартът на данъчната кампания в община Самоков | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев тази сутрин заплати задълженията си за местни данъци и такси за 2023 г. като по този начин постави стартът на данъчната кампания в община Самоков

Main News Image
Вече всяко данъчно задължено лице, може да плати задълженията си към община Самоков. Припомняме, че са предоставени са много възможности за плащане, като касово може да се плати на касите в община Самоков и на касите във всяко кметство, на касите на ДСК, Изи Пей и Фаст Пей. Задълженията могат да бъдат платени онлайн чрез Ипей или чрез виртуалният ПОС-терминал от страницата на община Самоков. За вторият вид плащане, данъчно задълженото лице трябва да разполага с ПИН, който се предоставя от Община Самоков. Задълженията могат да се платят и по банков път, като сметките за плащане са публикувани на интернет страницата на Община Самоков. Заплатилите целия размер на задълженията си по закона за местни данъци и такси до 30 април ползват 5% отстъпка. Данъците могат да се платят и на две вноски, като срокът за заплащане на първата е до 30 юни, след тази дата се дължат лихви върху първата вноска. Втората вноска трябва да се плати до края на октомври. Община Самоков в момента подготвя данъчните съобщения за размера на задълженията за 2023 г., както и за старите задължения. В съобщенията ще бъдат посочен и възможностите за заплащането им. Към данъчните съобщения ще бъде приложена и брошура с отчета за разходваните приходи в община Самоков в различни сфери – инфраструктура, благоустрояване, образование, социална политика, здравеопазване, култура и др.