Кметът Владимир Георгиев продължи да работи по казуса за ограничаване на незаконната сеч на територията на община Самоков | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев продължи да работи по казуса за ограничаване на незаконната сеч на територията на община Самоков

Той се срещна със зам. министъра на земеделието инж. Валентина Маринова, която отговаря за горския фонд. На срещата присъстваха още изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в България Гинка Чавдарова и председателя на Асоциация общински гори Тихомир Томанов.

Кметът Георгиев постави пред високия форум проблемите по отношение на незаконната сеч на територията на Самоков. Той запозна присъстващите с проведеното заседание на кризисния щаб, с участието на прокуратурата, полицията и лесничействата и дискутираните въпроси и проблеми. Той поиска съдействие от най – високо ниво за реализиране, съвместно с държавата, на мащабни проекти по залесяване. Тъй като проблемът с бракониерската сеч е факт, кметът Георгиев поиска подкрепа по отношение охраната на горите, като посочи необходимостта от разкриване на нови контролно-пропускателни пунктове на възлови места с назначаване на охрана и монтиране на видонаблюдение. Много важен за нашата община въпрос е състоянието на горските пътища. В момента те са в изключително лошо състояние и е необходимо да бъдат оформени и ремонтирани, за което също ще се търси съдействие от държавата и ангажираните институции. На срещата още бе дискутиран въпроса със сериозните пропуски, които има в Закона за горите и Правилника за приложението му. Още на заседанието на кризисния щаб, свикано от кмета на Самоков стана ясно, че закона ограничава възможностите за охрана на горите и в същото време толерира гатерите и дървопреработвателните предприятия. От друга страна трябва да се даде възможност за контролиране на транспортирането на дървесината по пътищата. Поставен бе въпроса за фалшивите марки и контрола на тези, излезли от употреба. Ясно е, че всички органи и отговорни институции трябва да се ангажират с този проблем, за да има реални резултати и то възможно в най-кратки срокове.