Кметът Владимир Георгиев проведе днес среща с директорите на детските градини | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев проведе днес среща с директорите на детските градини

Main News Image
На срещата присъстваха двамата зам. кметове Люба Кленова и Дончо Зашев и гл. експерт „Образование” Снежана Дамянова. Обсъдени бяха актуални теми, свързани с работата на детските заведения през годината. Основен акцент бе поставен на ремонтите, които се плануват за 2023 г. Тъй като все още няма приет държавен бюджет, общините работят с 1/12 от бюджета за 2022 г. Това в известна степен ограничава планираните дейности. „Важно е да подготвим проекти за ремонти на сградите, чрез които да кандидатстваме пред различни програми за финансиране. Това до голяма степен ще помогне да се реализират по-голяма част от планираните дейности” – подчерта кмета на срещата. По-голяма част от инвестиционната програма е за филиалите на детските градини в селата Райово, Широки дол, Радуил, Бели Искър и Говедарци. Освен инвестициите, на днешната среща бе обсъден приемът и обхващане на децата в предучилищните групи. От 2023/2024 учебна година вече задължително 4-годишните се включват към задължителното предучилищно образование. Децата, които не бъдат записани в детска градина, ще бъдат посетени на адреси.
Детските градини в Самоков са санирани и с подменена дограма, отоплителните системи работят и условията в тях са много добри. Обсъдени бяха медицинските грижи, които се осигуряват във всяко детско заведение, яслените групи и др. текущи въпроси.