Кметът Владимир Георгиев подписа меморандум за сътрудничество по проект за кръгово строителство | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев подписа меморандум за сътрудничество по проект за кръгово строителство

Main News Image
Подписването се състоя на форум за представяне на идеята за кръгово строителство, проведен вчера в залата на Университета по архитектура, строителство и градоустройство. Чрез този меморандум двете страни потвърждават професионалното си сътрудничество в сферата на строителството и управление на строителните отпадъци. На форума бе учреден Териториален клъстерен център за Югоизточна Европа за срок от 5 години. Държавите, които ще си партнират в него са Дания, Белгия Франция, България и Сърбия, като страна кандидат за член на Европейския съюз. Представител от Дания, който се включи онлайн представи опита на страната в оползотворяването на строителните отпадъци. Гост-лекторите на форума споделиха необходимостта от мерки и решения за намаляване на количеството депониран отпадък, от който строителните имат 40% дял. Изложени бяха сериозни аргументи за реализация на мерките и целите по проекта, които да бъдат постигнати чрез иновативни решения за кръгово строителство. Процеса по оползотворяване на строителния отпадък включва разрушаване, преработка и оползотворяване, т.е. от преработения отпадък да бъдат изградени нови строителни елементи. За целта е проектирана и ще бъде направена инсталация за производство на висок клас рециклирани строителни материали. Тя ще бъде позиционирана в район Кремиковци до 2026 година, след което в по-малка община за период от половин година. Общини- партньори по проекта са Самоков, Монтана, Сливница, Костинброд и Пирот/Сърбия. Строителните отпадъци, освен като обем количество депониран отпадък, са проблем и поради ограничения брой строителни депа и отдалечеността им създават предпоставки за образуване на нерегламентирани сметища. Ефективността на реализацията на проекта ще създаде възможност за депониране и оползотворяване на този вид отпадък.