Кметът Владимир Георгиев откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Координационния комитет на Югозападен район, проведен в конферентната зала на хотел „Лион” в Боровец | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Координационния комитет на Югозападен район, проведен в конферентната зала на хотел „Лион” в Боровец

Main News Image
На срещата присъстваха представители на областните администрации на Софийска област, област София, област Кюстендил и област Благоевград, представители на министерства както и на институции и общини от региона. Кметът Владимир Георгиев привеtства участниците, като община – домакин на събитието и им пожела ползотворна работа. Той подчерта изключителната важност занапред все повече да се мисли в регионален мащаб, тъй като една територия сама по себе си не може да се развива, ако тези около нея също не напредват. Изключително важно е партньорството и използване на възможностите, които се предлагат за финансиране по европейски програми и проекти. На заседанието се прие Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие. Доклад за напредъка по изготвянето на схеми за пространствено развитие докладва Стойко Дошеков от Националния център за териториално развитие. Представена бе информация за напредъка по изпълнението на Оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество, Община Самоков е доказала, че има опит и добра реализация на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество. Докладван бе и напредъка по Програма за развитие на селските райони, където нашата община чрез МИГ има много внесени проекти. Много важен бе обсъдения въпрос за състоянието на републиканската пътна мрежа на Югозападния район и финансирането на планираните ремонтни дейности. Общоизвестен факт е, че за териториaлно развитие от изключителна важност е състоянието на инфраструктурата. Обсъден бе и проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, към което съветът ще приложи писмено становище.