Кметът Владимир Георгиев и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова извършиха оглед на напредъка на пристройката на ДГ „Детелина” | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова извършиха оглед на напредъка на пристройката на ДГ „Детелина”

Main News Image
Строежът е напълно завършен и в момента се работи по интериора. Готови са помещенията за яслената група – дневна, спалня и кухня. Завършени са и санитарните помещения. Остава само да бъдат монтирани мивки и тоалетни, както и да се постави обзавеждането на останалите помещения. Очаква се и доставката на асансьора, с който ще се осигури достъпна среда в детското заведение. Във връзка с осигуряване на достъпната среда общинското ръководство, заедно с представител на фирмата изпълнител извършиха оглед и обсъдиха реализацията на вертикалната планировка около новата постройка и изграждане на рампа. Новата пристройка бе изградена със средства със средства от Министерство на образованието и науката по Националната програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022. Директорът на „Детелина” запозна кмета с организацията по приема на децата, която предстои да бъде направена при старта на новата учебна година, както и детайли по цялостното приключване на новата пристройка и функционалността на помещенията. От тази учебна година ще бъде увеличен капацитетът на „Детелина” с една група и съответно ще бъде увеличен персонала, за да обезпечи грижата за децата от новата група.