Кметът Владимир Георгиев издаде заповед за спиране на строеж, който разрушава новоизградени тротоари | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев издаде заповед за спиране на строеж, който разрушава новоизградени тротоари

Main News Image
Строежът е на имот на улица „Захари Хаджигюров”, като за стартът му е направен огромен изкоп, който е разрушил и тротоара. По сигнал на граждани за унищожаване на обществени пространства, веднага бе сформирана комисия, която е извършила проверка на място. Установено е, че за извършване на строителство няма необходимите документи, нито акт за разкриване на строителна площадка, нито съгласуване за прекопаването на тротоара. Общинското ръководство ще бъде безкомпромисно към всички тези, които разрушават публична собственост, без да са получили разрешение и да са си внесли гаранция за възстановяване. На собственика на имота са съставени актове и е дадено разпореждане за възстановяване на унищоженото имущество.
Ситуацията допълнително се усложнява от факта, че там започва изграждане на колектор и без съгласувателни производства, няма как да се извърши присъединяване на имота.
В резултат на констатираните нарушения веднага е издадена заповед за спиране на строежа до набавяне на необходимата документация.