Кметът Владимир Георгиев, главният архитект Надежда Кинчева и секретарят на общината Ангелина Вангелова проведоха среща с председателя на съда в Самоков Янко Чавеев | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев, главният архитект Надежда Кинчева и секретарят на общината Ангелина Вангелова проведоха среща с председателя на съда в Самоков Янко Чавеев

Main News Image
Поводът за срещата е, че от Висшия съдебен съвет са заявили желание сградата на съда в Самоков да бъде включена капиталовата програма за 2023 г.. Това е в следствие на изпратени писма по инициатива на кмета и подкрепени от председателя на ОбС Мая Христева и председателя на съда в Самоков относно необходимостта от ремонт и разширяване на съдебната палата.
Община Самоков е изготвила мотивирано предложение за изменение на плана за регулация и застрояване, с цел разширяване на имота, отреден за съдебна палата. С предвидените изменения на плана, ще се увеличат и устройствените показатели на имота. Разширението ще даде възможност за обособяване на още една заседателна зала, офисни помещения, санитарно-хигиенни помещения, архив, оптимизация на достъпа на хора с увреждания и нови паркоместа. Включването на съдебната палата в Самоков в капиталовата програма на ВСС, ще даде възможност да се отпуснат средства за пристрояване, надстрояване и саниране на сградата. Предстои кметът Владимир Георгиев да внесе на сесия на общински съвет докладна за одобрение на проекта, която ще покаже, че Община Самоков се ангажира и ще съдейства за реализацията му.