Инициатива „ДОСТЪПНО ЗА ВАС“ на Министерството на икономиката и индустрията | Община Самоков

Инициатива „ДОСТЪПНО ЗА ВАС“ на Министерството на икономиката и индустрията

Main News Image

УВАЖАЕМИ ТЪРГОВЦИ,

 

На 15.11.2023 г. Министерство на икономиката и индустрията стартира инициативата „ДОСТЪПНО ЗА ВАС“. Инициативата има за цел да осигури информираност на потребителите и достъпност на основни хранителни продукти от малката потребителска кошница, чрез предлагането им на възможно най – ниски цени, базирайки се принципите на конкурентност, без да оказва негативно влияние върху останалите участници в икономическите отношения.

Инициативата се реализира с партньорство между Министерството на икономиката и индустрията и всеки отделен бизнес оператор, доброволно приемащ условията на инициативата и обхваща осигуряване на седем продуктови групи от малката потребителска кошница, отговарящи на обичайните изисквания за качество и съдържащи всички необходими продукти за разноообразно хранене.

Стремежът на Министерство на икономиката и индустрията е инициативата да се популяризира и разшири и на регионално ниво.

В тази връзка, разчитаме на интерес от Ваша страна за запознаване с детайлите на кампанията на официалната платформа на инициативата https://dostapnozavas.bg/ и Ви приканваме към сътрудничество на местно ниво.