Изгражда се нова детска площадка в центъра на село Поповяне | Община Самоков

Изгражда се нова детска площадка в центъра на село Поповяне

Main News Image
Тече усилена ремонтна дейност по подготовка на терена, който се намира на самия главен път на селото. Ще бъде оформено пространството, като ще се изградят алеи, ще се оформят зелени площи и цветни лехи. В благоустроеното пространствп ще бъде поставен нов детски кът, а коло него ще има и кътове за отдих – беседка и пейки. Ще се поставят и нови кошчета за отпадъци. Около цялото пространство ще бъде поставена декоративна ограда. Част от оформяне на пространството е и автобусната спирка, като вече е монтирана нова. Кметът Владимир Георгиев бе на място и направи оглед на текущите дейности. Той проведе разговор с кмета на Поповяне Елена Михайлова за обектите за следващия строителен сезон.