За периода 23-27 януари се преустановяват учебните занятия в училищата в присъствена форма на територията на Софийска област , както и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици. | Община Самоков

За периода 23-27 януари се преустановяват учебните занятия в училищата в присъствена форма на територията на Софийска област , както и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици.

Main News Image
Това е една от противоепидемичните мерки срещу разпространението на грип, въведена със Заповед на директора на РЗИ – София област, д-р Розалина Чобанова от днес.
За срок от 20.01,2023 г.. до 27.01.2023 г. в детските градини и ясли ще се провежда стриктен ежедневен филтър, като откритите болни деца се връщат по домовете. До работа не трябва да се допускат заболели лица от персонала на детските заведения. В градините да се извършва често проветряване на помещенията и да се осъществява двукратна дезинфекция на повърхности, детски играчки и други.
За посочения период се преустановяват плановите консултации на здрави бременни жени и детските консултации. Преустановяват се всички профилактични прегледи,задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ. Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения при терминално болни. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

Заповед №ЛС-01-103/18.01.2023 г. във връзка със заповед №РД-01-45/18.01.2023 г. на директора на РЗИ-Софийска области Решение на областният кризисен щаб за по повод рязко увеличаване на заболяваемостта от ОРЗ и грип на територията на Софийска област.