За гражданите на Самоков ще продължи да бъде безплатно разделното депониране на отпадъка в Регионалния център за граждани. | Община Самоков

За гражданите на Самоков ще продължи да бъде безплатно разделното депониране на отпадъка в Регионалния център за граждани.

Main News Image
Това е при условие, че гражданите разпределят отпадъка си по вида в съответния контейнер. За депониране на смесени битови отпадъци в клетката, ще се заплащат такси, в зависимост от обема му. Таксуването ще се извърши съгласно приетата на днешната сесия цена за тон, като към нея ще се добавя и размера на отчисленията към държавния бюджет за тон депониран отпадък, съгласно Закона за управление на отпадъците.
Приетите размери на такси ще бъдат отразени в нормативната база /Наредба 12/ на страницата на Община Самоков, след влизането на решението в сила. Новите такси ще бъдат прилагани от 1 януари 2020 г.
“Въпреки, че таксата, която се заплаща за тон депониран отпадък към държавата, съгласно Закона за управление на отпадъците за 2021 се увеличава с близо 30% спрямо 2020 г., аз няма да Ви предлагам повишаване на такса смет за 2021г. ” – каза кмета Георгиев на днешното заседание на ОбС.