Започна реновирането на парка в Доспей махала в Говедарци | Община Самоков

Започна реновирането на парка в Доспей махала в Говедарци

Main News Image
Днес кметът Владимир Георгиев, директорът на дирекция Красимира Костадинова и кмета на селото Лорита Христова се срещнаха с изпълнителя, за да обсъдят детайлите по реализацията. Мястото е било съществуващ парк преди години, но в момента е в изключително лошо състояние. Проектът предвижда възстановяване на съществуващо езеро и изграждане на водна каскада. Обсъдено бе водохващането за каскадата и езерото, уточниха се различните видове настилки, облицовката на коритото на езерото и къде да се позиционират осветителните тела и декоративното осветление, за да се постигне по-голям ефект. Ще бъдат възстановени и дървените мостчета над преминаващата през терена рекичка. Ще се ремонтират съществуващите паркови алеи, и ще се оформят кътове за отдих, ще се постави паркова мебел и парково осветление. Ще се направи и нова ограда. Към проектът се предвижда изграждане на дренажна система за отводняване на територията на малкия парк. Паркът концептуално ще се свърже и с новоизградената преди година в близост детска площадка. Ще се подмени настилката и ще се оформи пространството пред съществуващата сграда. Така с реализацията на проекта, мястото ще се превърне в прекрасен малък парк за отдих и разходка. Проектът се финансира по процедура BG14MFP001-4.051 МИРГ Самоков – Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяването и развитието на рибарската територия” по Програма за морско дело и рибарсто 2014-2020, от Стратегията за ВОМР на МИРГ „САМОКОВ“.