Започна реализацията и на третият от четирите проекта, с които Община Самоков спечели финансиране пред Министерство на образованието | Община Самоков

Започна реализацията и на третият от четирите проекта, с които Община Самоков спечели финансиране пред Министерство на образованието

Main News Image
Започна реализацията и на третият от четирите проекта, с които Община Самоков спечели финансиране пред Министерство на образованието по Националната програма за изграждане,пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022. Чрез проектите се финансират строителни дейности в едно училище и три детски градини.
От този месец започна реализацията на проекта за ОДЗ „Зорница”. Строително-ремонтните дейности включват изграждане на пристройка с оборудването в нея. Това ще даде възможност да се увеличи капацитета на детската градина с още две групи. Това е изключително наложително, тъй като в момента групите са н а горната граница на максималния брой деца, а желаещите се увеличават. Освен пристройката, проектът предвижда поставяне на нови детски съоръжения, с които значително ще се подобри материалната база и условията за децата, които са там. Ще бъде изградена и интерактивна площадка за безопасност на движението. Това ще даде възможност за включване в обучение с практическа насоченост за усвояване на правилата за безопасно движение по улиците и познаване на правилата.
Реализацията на проектите започна и в ЦДГ “Детелина” и в ЦДГ “Пролет”. Проектът за ОУ “Авксентий Велешки” ще стартира след края на тази учебна година.