Зам. кметът по финанси Станимира Давидова проведе среща с директорите на общински училища и детски градини във връзка с определяне на формулата за разпределението на средствата в сферата на образованието. | Община Самоков

Зам. кметът по финанси Станимира Давидова проведе среща с директорите на общински училища и детски градини във връзка с определяне на формулата за разпределението на средствата в сферата на образованието.

Main News Image

Зам. кметът по финанси Станимира Давидова проведе среща с директорите на общински училища и детски градини във връзка с определяне на формулата за разпределението на средствата в сферата на образованието.
Формулата се изготвя от комисия, назначена със заповед на кмета и определя сумата, която всяко училище и детска градина ще получи за цялата година. Средствата по формулата се разпределят не по-малко от 85 на сто – на базата на основни компоненти, а останалите до 15 на сто – въз основа на допълнителни компоненти.
Основни компоненти са стандартите за дете/ученик, група/паралелка, институция, броят на децата/учениците, групите/паралелките в детските градини/училищата за съответната дейност и регионалния коефициент за общината.
Допълнителни компоненти на формулата за 2024 г. са обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за един ученик и показатели, отразяващи общинската образователна политика.
Размерът на единния разходен стандарт е повишен, спрямо предходната година и перо „Образование” в общинския бюджет е с ръст от 3,709,928 лв спрямо 2023г.
По приетата за 2024 г. формула, средствата за образование ще се разпределят като 97,30% от ЕРС се предоставя на база брой ученици, 2,7 % се разпределят за допълнителните компоненти, като основен акцент е върху дофинансирането на по-малките училища. Резерва за тази година се определи в размер на 1,3% от единния разходен стандарт.