Зам.-кметът Люба Кленова връчи сертификатите на успешно преминали обучението ученици от Самоков в Училищна Телерик Академия. | Община Самоков

Зам.-кметът Люба Кленова връчи сертификатите на успешно преминали обучението ученици от Самоков в Училищна Телерик Академия.

Main News Image

Зам.-кметът Люба Кленова връчи сертификатите на успешно преминали обучението ученици от Самоков в Училищна Телерик Академия.
⭐️Участниците с ръководител Десислава Христова, споделиха пред гостите, че посещават занятията с голям интерес и се запознават със света на технологиите.
️„Радвам се, че виждам толкова будни и любознателни деца, които с желание изучават дигиталните технологии.” – сподели, г-жа Кленова.
Директорът на учебното заведение г-жа Минкова благодари на Община Самоков за подкрепата.
✅Община Самоков финансира провеждането и издръжката, за период от една учебна година на Телерик Академия.
Тези средства бяха използвани за обучението на деца от 5 до 7 клас в компютърни науки.
Обученията се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври.
Програмите в гр. Самоков се реализират в сътрудничество със СУ “Отец Паисий”.