Днес стартира изпълнението на проекта за културен дом в сградата на Четвърти квартал | Община Самоков

Днес стартира изпълнението на проекта за културен дом в сградата на Четвърти квартал

Main News Image
Кметът Владимир Георгиев заедно с управителят на фирмата-изпълнител Иво Гаджов поставиха символичното начало.
Проектът се финансира от Норвежкия финансов механизъм и предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата. На стартирането на проекта присъстваха зам. кметовете на община Самоков Люба Кленова и Дончо Зашев, секретарят Ангелина Вангелова, директора на строителната дирекция Красимира Костадинова, екипа, който ще работи по проекта и служители на администрацията.
Ще бъде извършен ремонт на покрива и фасадата, смяна на дограмата, подмяна на електрическата инсталация и се предвижда поставяне на фотоволтаична система, което ще подпомогне енергийната независимост на сградата. Чрез реализацията на проекта, сградният фонд ще бъде напълно обновен и ще предоставя чудесни условия за развитие на различни културни и младежки дейности.
Тази сграда е изпълнявеала различни функции през годините. Водени са и дела за собствеността й, което бе основната причина тя да остане в този занемарен вид. След като общината стана пълноправен собственик, бе разработен проект за реновирането й, който ще допринесе за по-оптималното й функциониране. Ще се запази и дейността на филиала на Общинската библиотека, който се помещава там.
Изготвен е и проект, чрез който ще се осигури достъпна среда, чрез изграждането на асансьор.