Днес се проведе обществено обсъждане на проектът “Самоков- културен мост през вековете”, с който общината ще кандидатства за финансиране пред ОП “Региони в растеж” | Община Самоков

Днес се проведе обществено обсъждане на проектът “Самоков- културен мост през вековете”, с който общината ще кандидатства за финансиране пред ОП “Региони в растеж”

Main News Image
Проектът е на стойност 8 млн. лв. и е с три подобекта. На днешното обсъждане бяха представени идейните проекти за Шишманово кале, Цари Мали Град и Образописовата къща. Най-мащабен от трите обекта ще бъде Шишманово кале, който ще се финансира с 6 млн. лв. Предвижда се реставрация, консервация, социализация и експониране на обекта. До момента са разкрити едва 10% от този обект и проектантите го определиха като археологическо културно наследство с огромен потенциал, който тепърва ще се разработва. Към обекта се предвижда изграждане на паркинг и посетителски център. За Образописовата къща ще се инвестират 860 хил. лв. като ще се извърши реставрация, консервация и социализация на обекта. Ще се възстановят стенописите и ще се благоустрои пространството около къщата. За Цари Мали Град се предвижда цялостно възстановяване на западната стена и реставрация на една занаятчийска и една битова къща до нея, както и изграждане на посетителски пътеки.
Проектът “Самоков-културен мост през вековете” ще обогати туристическия продукт на Община Самоков за културно -исторически туризъм и ще даде възможност за обогатяване на дестинацията с уникални и интересни обекти.