Днес се проведе обществено обсъждане на индикативния бюджет на община Самоков | Община Самоков

Днес се проведе обществено обсъждане на индикативния бюджет на община Самоков

Main News Image
Присъстваха ръководството на община Самоков, общински съветници, кметове на населени места, граждани и медии. Кметът Георгиев откри обсъждането, като подчерта, че бюджетната рамка е формирана, без да има приет държавен бюджет. И въпреки това, Община Самоков се стреми да обезпечи дейностите и отговорностите си. Зам. кметът Дончо Зашев представи финансовата рамка. Тази година бюджетът на Община Самоков се предвижда да бъде в размер на над 82 млн. лв. „Тази финансова рамка предвиждаме да я изпълним, без да увеличаваме местните данъци и такси. Собствените приходи формират 55% от общия бюджет. Инвестиционната програма ще бъде 25 млн. лв., като повече от половината от тези пари са от спечелени проекти по национални и европейски програми. Представени бяха заложените в нея обекти в града и селата, които предвиждат благоустройствени, инфраструктурни и строителни дейности. Отново бе повдигнат въпроса с инвестициите във ВиК сектора, предвидени в инвестиционната програма. Кметът Георгиев поясни, че без проекти не може да се кандидатства за изграждане на ВиК система и по тази причина Община Самоков е заложила средства за проектиране. Въпреки, че общината инвестира значителни средства в подмяна на водопроводите в селата, сериозен проблем се оказва състоянието на довеждащите водопроводи. Водят се разговори с ВиК за подмяната им. Кметовете на селата поставиха въпроси, свързани с почистването. Кметът отговори, че въпреки, че в момента бяма програми за заетост, с които се обезпечават дейности по чистотата, се търсят варианти селата да се почистват поне два пъти годишно. Дискутирано бе организацията на сметосъбирането, въвеждането на отделни съдове за домакинства, поставяне на контейнери за зелени и за строителни отпадъци по селата. Поставен бе и въпроса с преходните обекти, по които не се явяват кандидати за изпълнението им и възможностите средствата да бъдат прехвърлени към други обекти. Стана ясно, че това е възможно да се направи само с тези, които се финансират със собствени средства. Проектът за интегриран бюджет ще бъде повторно разгледан от общинските съветници на заседанията на постоянните комисии, които ще се проведат следващата седмица. Проектът предстои да се предложи за приемане на мартенското редовно заседание на ОбС.