Днес се проведе втората среща с кметове на села за представяне на проект за Общ устройствен план на община Самоков | Община Самоков

Днес се проведе втората среща с кметове на села за представяне на проект за Общ устройствен план на община Самоков

Main News Image
Предмет обсъжданеto бяха селата Радуил, Марица, Гуцал, Ново село, Шипочан и Искровете. Присъстваха кметовете на осемте села. Проектантския колектив с ръководител арх. Светльо Спасов представи визията за всяко едно село поотделно. Срещата откри арх. Клинчева – главен архитект на община Самоков. За изработката на ОУП са ползвани изходни данни от 17 институции. Мащабната разработка е направена, като са взети предвид всички възможности на територията. Планът не засяга урбанизираните територии, а само ги отразява. Предметът му са определяне на предназначението на териториите, които в момента са извън регулация и възможността да бъдат терени за жилищно строителство, курортни, вилни или производствени зони. Предвижданията за всяко едно село са насочени към развитие на територията му. Кметовете направиха коментари по разработките. Всеки един от тях ще получи извадка от ОУП, която касае конкретното село и те, след като се запознаят по-подробно, ще могат да направят предложенията си писмено към проектантския колектив.
Вече се проведе среща с кметовете на селата по поречието на река Палакария и Околите и са получени писмените им предложения. Проектантския колектив ще разгледа възможностите за удовлетворяване на исканията им и ще ги отрази в разработката.
След като бъде готов, Общия устройствен план на Община Самоков ще бъде обявен за обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени граждани и фирми.