Днес приключи ремонтът и асфалтирането на ул. “Преспа” в участъка между ул. “Вардар” и завод “Самел 90″ | Община Самоков

Днес приключи ремонтът и асфалтирането на ул. “Преспа” в участъка между ул. “Вардар” и завод “Самел 90″

Main News Image
В този участък бе извършен ремонт на водопровода и изграждане на канал, финансирано от Община Самоков. На следващ етап се изгради и улично осветление по цялата улица. След приключване на тези дейности започна ремонт на тротоарите и настилката, които се извършват по проект, финансиран от ОП “Развитие на селските райони”, с който Община Самоков кандидатства. Изградиха се асфалтови тротоари и бе направен основен ремонт на улицата. Днес бе поставен втория пласт на настилката, с което приключва ремонта на тази част от “Преспа”.
В останалата част на ул. “Преспа”, която преминава през кв. “Самоково” бе извършена подмяна на централния водопровод, дейност, финансирана от Община Самоков. От началото на тази седмица започна и работата по проекта, финансиран със средства от европейската програма. Ремонтират се тротоарите на улицата от кръстовището при болницата, което ще бъде направено по ул. “Преспа” до ул. “Вардар”. В тази част тротоарите ще бъдат с плочки и павета. Очаква се до края на месеца да приключи цялата дейност по проекта за ремонт на настилката и тротоарите. Маркировката ще бъде поставена, след приключване на целия проект за улицата.