Днес кметът Владимир Георгиев проведе работна среща с управителят на ВиК София област инж. Иван Иванов | Община Самоков

Днес кметът Владимир Георгиев проведе работна среща с управителят на ВиК София област инж. Иван Иванов

Main News Image
На срещата присъства и директорът на ТСУ дирекция Красимира Костадинова. Основната тема на разговора бе съвместната работа в краткосрочен и дългосрочен план. Акценти бяха поставени на инвестициите във ВиК системата и мерките за намаляване загубите на вода. В тази връзка ръководството на ВиК – София област подготвя проект за изграждане на довеждащ водопровод от Пукната скала. Реализацията на това инвестиционно намерение ще доведе до увеличаване на обема на водата за града и крайградските територии, от една страна и от друга, ще има възможност да не се ползва водата от водопровода на „Софийска вода”, което ще намали разходите на дружеството. Кметът Георгиев заяви, че Община Самоков ще продължи да инвестира в подмяната и изграждането на водопроводи, като е предвидила в бюджета около 1 млн. лв. за закупуване на части. Той настоя да се поднови практиката да се сменят водопроводи с части от Общината и с машини и работници от ВиК. Това беше работеща схема преди няколко години, но бе прекратена. Инж. Иванов увери, че ще направи всичко възможно тя да продължи. Той запозна кмета с плановете си, като за начало трябва да се изготви цялостна и пълна информация за наличната ВиК мрежа. Общинското ръководство пое ангажимента да съдейства, за да бъде максимално пълен подземния кадастър. С тази информация ще може в бъдеще по-конкретно да се формира инвестиционната програма на дружеството. На срещата бяха обсъдени и проблемите с водоснабдяването по селата Клисура, Ковачевци, Маджаре. Обсъден бе и въпросът с почистването на каналите и дъждоприемниците, като кметът Георгиев заяви, че Община Самоков ще наеме машината на ВиК за тази година, за пълното почистване на системата. Не на последно място бяха обсъдени проблемните участъци в кв. „Самоково”, които ще влязат за ремонт през тази година. „Най-сериозен проблем пред дружеството е огромните загуби на вода в Самоков, които отчитаме” – заяви инж. Иванов, ето защо ще монтираме водомер на довеждащия водопровод, за да добием пълна представа за количествата. По този начин ще можем да заявим необходимостта от по-сериозни инвестиции.” На срещата стана ясно, че само чрез активно партньорство между ВиК – София област и Общината ще могат своевременно да се разрешават належащи проблеми.