Днес кметът Владимир Георгиев и ръководството на МБАЛ – Самоков инспектираха старта на изпълнение на строително- ремонтни дейности в сектор Б на Вътрешно отделение | Община Самоков

Днес кметът Владимир Георгиев и ръководството на МБАЛ – Самоков инспектираха старта на изпълнение на строително- ремонтни дейности в сектор Б на Вътрешно отделение

Main News Image
Ремонтните дейности се реализират с осигурено финансиране от Министерство на здравеопазването. Освен ремонт, проектът включва и изграждане на кислородна инсталация и монтиране на асансьорна уредба. В момента се извършват строително-ремонтните дейности, които включват пълно реновиране на базата на отделението. Подменени са старите дървени врати с нови алуминиеви, ремонтират се стените и ще бъде поставен антибакериален латекс. В санитарните помещения и в манипулационните се нова настилка и облицовка. Подовете в отделението също ще се ремонтират и ще бъде положена антибактериална настилка. Подменени са осветителните тела и ВиК системата. Основен ремонт се направи и на санитарните помещения. Управителят на МБАЛ – Самоков д-р Ковачка увери кмета, че контролират изпълнението на заложените дейности и следят напредъка по проекта. В проекта е заложено и монтиране на кислородна инсталация Ще бъде подменена съществуващата инсталация, като новата ще бъде с по-голям капацитет. Проектът трябва да бъде приключен до края на ноември.