Днес кметът Владимир Георгиев внесе предложение до ОбС за удължаване срока за ползване на 5 % отстъпка при плащането на Годишния размер на такса битови отпадъци до 30 юни | Община Самоков

Днес кметът Владимир Георгиев внесе предложение до ОбС за удължаване срока за ползване на 5 % отстъпка при плащането на Годишния размер на такса битови отпадъци до 30 юни

Main News Image

Мотивите са, че предвид създадената кризисна обстановка, подобно решение ще разтовари част от финансовата тежест.
С приемането на Закона за извънредното положение, отстъпката при заплащането на целия размер на данък сгради и данък МПС бе удължен също до 30 юни.