Днес бе поставен стартът на изпълнението на един от най-важните екологични проекти на Община Самоков – “Рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци” | Община Самоков

Днес бе поставен стартът на изпълнението на един от най-важните екологични проекти на Община Самоков – “Рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци”

Main News Image
Символичното начало поставиха кметът на община Самоков Владимир Георгиев и представляващият изпълнителя – „Комунел Лайт” ДЗЗД Златко Марков. Присъстваха още кмета на Драгушиново/ селото, в чието землище се намира старото сметище/ – Георги Хаджийски, ръководителят на обекта инж. Найден Ендаров, заместник кметовете на община Самоков Сия Шехтанова и Люба Кленова, секретарят Ангелина Вангелова, главният инженер Юри Бодуров, гл. архитект Надежда Клинчева, гл. счетоводител Даниела Йончева, ръководителят на РЦУО Кирил Поповянски и експерт “Екология” Елена Лобутова.
Строителните дейности трябва да приключат до края на този строителен сезон, след което предстои тригодишна рекултивация на терена. Чрез дейностите в проекта се предвижда на местността, където се помещава старото депо да се изравни терена, да се постави зелен слой трева и да се залеси.
Община Самоков бе одобрена за финансиране на проект за рекултивация на сметището в местността Катранджия и сключи договор за финансиране с МОСВ. Средства се отпускат на общини, изградили регионални центрове за управление на отпадъци. ПУДООС ще осигури средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а задължение на общините е да бъде финансирана тригодишната биологична рекултивация.
С приключване на изпълнението на проекта ще бъде ликвидирана една екологична язва на територията на община Самоков и мястото ще се превърне в едно облагородено зелено пространство.