Днес бе открита нова детска градина, в която ще се обучават деца от 6 групи | Община Самоков

Днес бе открита нова детска градина, в която ще се обучават деца от 6 групи

Main News Image
Днес бе открита нова детска градина, в която ще се обучават деца от 6 групи. Сградата е обновена по проект на Община Самоков със средства от Министерство на образованието и науката по Националната програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022. Градината е филиал на детска градина „Пролет” с директор Искра Радева. Тя приветства децата и родителите и подчерта, че новата сграда, в която ще се обучават децата отговаря на всички съвременни изисквания, обзаведена е, за да осигури пълен комфорт на децата. Тя благодари на кмета Георгиев и на Община Самоков за усилията да се реализира проекта в срок, за да може да посрещне децата от предучилищните групи в началото на новата учебна година. Благодари и на изпълнителя, който съвестно е изпълнил всички изисквания на педагогическия колектив, за да има този добър резултат. Не на последно място тя благодари и на екипа си, чрез който и в бъдеще ще продължи да поддържа едно високо ниво на образование в детското заведение. Новият филиал на ДГ „Пролет” прие днес близо 180 деца, които ще се обучават тук по програмите за съответната възрастова група. Общо в детската градина в трите й филиала се обучават 300 деца, което я прави най-голямата детска градина в Софийска област. Кметът Георгиев поздрави всички с началото на новата учебна година и подчерта, че е много важно родителите също да помагат на педагозите, за да се получат добри образователни резултати. „Това е първата детска градина, която откриваме в Самоков след почти 40 години. За последно в Самоков детска градина е открита през далечната 1984 година. Радостно е, че има толкова много деца, която дава и един по-дълбок смисъл на новоизграденото детско заведение.” Кметът Георгиев и директора на детска градина „Пролет” Искра Радева прерязаха лентата на новата сграда. Г-жа Радева лисна менче с вода, преди да влязат децата в новата градина. Строителните дейности започнаха през февруари и приключиха в началото на септември. Направени са електрическата и отоплителната инсталация и ВиК системите. Извърши се основен ремонт на фасадата, подмени се дограмата, изградени бяха нови помещения за дневните занимания, спални, кухни към всяка група, бани и тоалетни, кабинети за персонала и лекарски кабинет. Работния процес протече интензивно и приключи в срок. Проектът отговаря на изискванията за достъпна среда. Предстои да се направи вертикалната планировка в двора и да се монтират детските съоръжения.