Днес бе дадена встъпителна пресконференция за представяне на проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков” | Община Самоков

Днес бе дадена встъпителна пресконференция за представяне на проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие в град Самоков”

Main News Image
Финансира се по Оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” .
Проектът се изпълнява в партньорство между Община Самоков, ХЕСЕД, фондация „Сийд“ Самоков и Българо-Норвежко дружество. На пресконференцията присъства екипът по проекта и партньорските организации. Ръководителят на проекта, Красимира Костадинова, представи заложените дейности и целите, които трябва да се постигнат чрез изпълнението им. В рамките на две години , чре дейностите трябва да се осигурят възможности за подпомагане на успешната реализация и социална адаптация на жителите на ромския квартал в града.
Проектното предложение предвижда създаване на център, разположен в непосредствена близост до квартала, предоставящ функционално свързани услуги за успешна интеграция във всички сфери на социалния живот, активна работа на терен с изолираната общност с цел нейното активиране към промяна, активна работа с местните институции и изграждане на капацитет на професионалната общност за работа в мултиетническа среда. Проектът предвижда и комплекс от разнообразни .нформационни кампании, както и дейности за обмяна на опит и подобряване на двустранните отношения с Норвегия.
Основните цели на проекта са повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от населението, живеещи в сегрегирания ромски квартал на град Самоков и изправени пред крайна бедност и изключване, до по-качествени образователни, здравни и социални услуги, включително заетост.