Ден на отворени врати организира днес Община Самоков,в навечерието на Деня на българската община | Община Самоков

Ден на отворени врати организира днес Община Самоков,в навечерието на Деня на българската община

Main News Image
За участие в деня на отворените врати бяха поканени ученици от училищата в града. Те бяха посрещнати от изпълняващия длъжността кмет Люба Кленова, секретаря на общината Ангелина Вангелова и експерт „Образование“ Снежана Дамянова и зам. кмета Сия Шехтанова и др. Г-жа Вангелова приветства гостите и им посочи, че „Ден на отворените врати” е символично понятие, тъй като община Самоков винаги е отворена към своите граждани. Що се отнася да нашата Община, то с гордост можем да подчертаем, че тя е една от първите, създадени веднага след Освобождените но България. Тази година се навършват точно 141 години от избирането на първия общински съвет, назначаването на първия кмет и организирането на общинска администрация. Г-жа Вангелова разясни още структурата на общинската администрация, отделните дирекции и отдели, дейността, която извършват, проектите, които реализират. Всички гости получиха информационни брошури за създаването на българската община, като институция.