Вземат се крайни мерки за ограничаване на незаконната сеч, това станя ясно от проведената днес среща на кмета Владимир Георгиев с инж. Росен Попсавов, директор на Регионална дирекция по горите | Община Самоков

Вземат се крайни мерки за ограничаване на незаконната сеч, това станя ясно от проведената днес среща на кмета Владимир Георгиев с инж. Росен Попсавов, директор на Регионална дирекция по горите

На срещата присъстваха началника на РУП – Самоков Георги Тодорова и експерта от РДГ – офис Самоков Александър Кроснев. Поводът за срещата е писмото от кмета на общината Владимир Георгиев до ръководството на Регионална дирекция и до Изпълнителна агенция по горите със сигнала за ескалиралата незаконна сеч на територията на община Самоков. Един от основните въпроси, който бе обсъден е организирането на охраната на горите и съответно ангажиментите, които може да поеме всяка една институция. По отношение на контролните горски пропускателни пунктове бе решено на първи етап да бъдат разкрити два пункта – на входа на с. Бели Искър и на изхода на град Самоков за Ихтиман. Общината ще поеме ремонта на пунктовете и поставяне на видеонаблюдение. По закон, единствено служители на РДГ могат да охраняват на тези пунктове, ето защо инж. Попсавов се ангажира на първо време да изиска отпускането на бройки за дежурство на тези пунктове като временна мярка, а след един месец да се иска те да станат постоянни. Заедно с тях ще дежурят по график служители на общинското лесничейство и на ДГС. Началника на РУП обеща пълно съдействие и непрекъсната координация между пунктовете и полицията. Също така разквартируването на специалната част от жандармерията също ще бъде използвана за охраната на горите. Ръководствата на двете институции твърдо застанаха зад становището, че незаконната сеч трябва да се ликвидира, дори и да се наложи да се вземат драстични мерки, каквито бяха взети преди около пет години с разквартитуване на отряд от жандармерия и намесата на прокуратурата.
Мерки ще се вземат и по отношение на гатерите. Вече няма да се лицензират дървопрерабтвателни предприятия без необходим набор от документи. За това кметът Георгиев и инж. Попсавов се договориха да стиковат действията си между двете институции. Предстои и организиране на повсевместни проверки на гатери, защото стана ясно, че те са основните изкупвачи на незаконната дървесина.

Вземат се крайни мерки за ограничаване на незаконната сеч, това станя ясно от проведената днес среща на кмета Владимир Георгиев с инж. Росен Попсавов, директор на Регионална дирекция по горите