Важно съобщение за кандидатстване на регистрирани сдружения на собственици за участие в подбора на жилищни сгради за включване в проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ | Община Самоков

Важно съобщение за кандидатстване на регистрирани сдружения на собственици за участие в подбора на жилищни сгради за включване в проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“

Main News Image

Община Самоков  уведомява заинтересованите граждани, че срокът за кандидатстване на регистрирани сдружения на собственици за участие в подбора на жилищни сгради за включване в проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ е удължен до 28.02.2020 г. /петък/, включително