Бурните ветрове от последните две денонощия доведоха до множество паднали клони и дървета | Община Самоков

Бурните ветрове от последните две денонощия доведоха до множество паднали клони и дървета

Main News Image
Падналите дървета бяха се събраха със съдействието на Районната служба за пожарна безопасност, “Гражданска защита” и Община Самоков. Днес екип от общината събра падналата дървестна маса.
Заради бурните ветрове, клоните на повечето дървета в града бяха изпочупени и паднали по уличните платна и тротоарите. Днес екип от Общината, с техника от Регионалния център за управление на отпадъците събраха падналите клони. Това бе направено по начин, който гарантира икономичното депониране на отпадъка. Зелените отпадъци преминават през дробилка, която значително намалява обема им за по – лесно извозване на по-голямо количество отпадък. Отделно оползотворената маса значително ще намали размера на депонирания отпадък, като по този начин ще се намалят и разходите. За всеки тон депониран отпадък до миналата година се заплащаше по 59 лв. отчисление към държавата, през януари и февруари таксата беше 95 лв. и от март за тон депониран отпадък в регионалните центрове – 69 лв., Община Самоков се е възползвала от възможностите, които е предоставила държавата, отчислените по този начин средства да се връщат под формата на инвестиции в техника за опазване на околната среда. Именно камионът, с който се извозват отпадъците и дробилката са закупени от отчисленията. Общината е закупила още и багер, мулчер, още една сепарираща инсталация и др. техника, с която е оборудвала Центъра за управление на отпадъците, с цел по-ефективна работа и разширяване на дейността му.