Анкета за оптимизиране на транспортната схема | Община Самоков

Анкета за оптимизиране на транспортната схема

Main News Image

Община Самоков провежда анкета, с цел оптимизиране на транспортната схема

Две минути от Вашето време, ще спестят часове в пътуване!
Вашата активност ще ни помогне да систематизираме и решим проблеми в транспортната система.

Резултатите от анкетата ще се използват, за  да се подобри организацията на транспорта за града, курортите и селата, както и осигуряване на добра транспортна свързаност.

Изготвянето на транспортната схема е част от концепцията „Умен град”, чрез която се цели да се подобри организацията и контрола на предоставяни услуги. Генерираните отговори ще дадат насока за предпочитания вид транспорт и съответно за създаване на необходимите условия за обезпечаване на мобилността на населението.
Амбицията ни е да създадем най-добрата организация за транспортно обслужване в Община Самоков!

Благодарим за активността и съдействието!

.Моля да попълните анкетата <<ТУК>>