Заповеди на кмета | Община Самоков

Заповед №01-1619/15.10.2019 г. във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, с цел опазване на обществения ред на територията на Община Самоков

Заповед №01-1618/15.10.2019 г. във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019 г. н аоснование чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс

Заповед №01-1507/20.09.2019 г. във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс

Заповед №01-1498/19.09.2019 за определяне избирателните секции на територията на община Самоков, в които ще могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването

Заповед №01-1497/19.09.2019 за определяне местата за поставяне на агитационните материали по време на предизборната кампания

Заповед №01-1410/03.09.2019 за определяне местата за обявяване на изибирателните списъци

Заповед №01-1316/21.08.2019г., относно образуване на общи избирателни секции

Заповед №01-1271/12.08.2019г., относно провеждане на консултации за сформиране състава на ОИК