Важни съобщения | Община Самоков

УВАЖАЕМИ КОМИСИИ,

                   НА 26.10.2019г. след 15.00 ч. в СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ГР.САМОКОВ ЩЕ СЕ ПРЕДАВАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.      

Предаването на материалите ще се осъществява на два пункта от две работни групи на партера в сградата на Община Самоков по следния график:

     Работна група 1 осъществява предаването на изборните книжа и материали,  съвместно с ОИК на СИК, по следния график и ред:

1.АЛИНО секция №47, ПОПОВЯНЕ №46, КОВАЧЕВЦИ 45, ЯРЛОВО 44 – 15.00 ч.

2.ШИРОКИ ДОЛ 42, ГОРНИ ОКОЛ 40, ДОЛНИ ОКОЛ 4115.10 ч.

3.ГУЦАЛ 43, МАРИЦА 6215.25 ч.

4.БЕЛИ ИСКЪР 59, МАЛА ЦЪРКВА 58, МАДЖАРЕ 57 –  15.35 ч.

5.ПРОДАНОВЦИ 53, РАЙОВО 51,5215.45

6.СИК № 1,4,5,36 – ОУ”ХРИСТО МАКСИМОВ” – 15.55ч.

7.СИК № 2,3,6,7,9,10 – ОУ”МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ” – 16.10ч.

8.СИК №14 – НУ”СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”,
15
„Клуб ІV кв.” – 16.25ч.

9.СИК №, 16, 17 и 18 ОУ”КИРИЛ И  МЕТОДИЙ” – 16.35 ч.

10.СИК №23,24,25,26 – ПТГ”НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – 16.45ч.

11.СИК №33, 34, 35 – ОУ”ПЕТЪР БЕРОН” – 16.55ч.

 

    Работна група 2 осъществява предаването на изборните книжа и материали,  съвместно с ОИК на СИК, по следния график и ред:

1.РЕЛЬОВО секция №50, БЕЛЧИН 48,КЛИСУРА 49 – 15.00 ч.

2.БОРОВЕЦ 22, РАДУИЛ 60, 6115.10ч.

3.ДОСПЕЙ 54, ГОВЕДАРЦИ 55,5615.20ч.

4.ШИПОЧАНЕ 37, НОВО СЕЛО 38 – 15.35ч.

5.ДРАГУШИНОВО 63, ЗЛОКУЧАНЕ 3915.45 ч.

6.СИК №11,12,13 – ПГ”КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”и 20 –ОУ”Митр.Авкс.Велешки , бивш „Отец Паисий15.55ч.

7.СИК № 8 –  ОБРЕДЕН ДОМ – 16.10ч.

8.СИК №21, 27, 28,31 – СОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – 16.20ч.

9.СИК №29, 30, 32 – ОПУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” – 16.35ч.

10.СИК №19, 64 – ДОМ СТАРИ ХОРА – 16.45ч.

11.СИК №65 МБАЛ, ПСИК 66, 6716.55 ч.

 

 
Отговорно лице  по осигуряване на транспорт в предизборния ден от общинската администрация е  инж. Марияна Вучова.

СПИСЪК

на автомобилите и водачите за транспортирането на изборните книжа, материали и избирателни урни до СИК в деня преди изборите и от СИК до община Самоков след приключване на изборния ден

 

 

КМЕТСТВО ШОФЬОР ДК № Марка, модел
АЛИНО                47 Георги Стайков Ганджулов СА 3901 ХТ Волво В40 – д.
БЕЛИ ИСКЪР      59 Александър Г. Александров СО 6353 АХ Мерцедес С270 – д.
БЕЛЧИН               48 Иван Милчов Иванов СО 3939 ВС Фолксваген Каравел
ГОВЕДАРЦИ 55,56 Емил Савов СО1779  АР Мерцедес
ГОРНИ ОКОЛ     40 Райчо Веселинов Петров С 3704 КМ Форд Фиеста – б.
ГУЦАЛ                 43 Денислав Иванов Борисов СО 2785 СВ Фолксваген Голф – б.
ДРАГУШИНОВО    63 Борислав Атанасов Златев СО 4645 ВМ Рено Клио – б.
ДОЛНИ ОКОЛ    41 Тони Алекс. Терзийски СО 7657 КА Фолксваген Тр. – д.
ДОСПЕЙ              54 Божидар Георгиев Гешев СО 7288 ВА Мерцедес  – д.
ЗЛОКУЧАНЕ       39 Красимир Кирилов Здравков СО 3466 ВС Опел Астра – д.
КЛИСУРА            49 Георги Борисов Симонов СО 2313 АХ Рено Лагуна – б.
КОВАЧЕВЦИ      45 Бойко Спасов Георгиев С 5022 КВ Рено 19 – б.
МАДЖАРЕ           57 Радослав Бойчов Павлин СА 2770 КВ Волво 460 – бензин
МАЛА ЦЪРКВА 58 Иван Георгиев Стойнев СО 3142 ВТ Ауди А6 – д.
МАРИЦА              62 Тодор Стоименов Стефанов СО 0717 АХ БМВ 320 – дизел
НОВО СЕЛО        38 Станислав Георгиев Будинов СО 4911 ВТ Тойота Рав 4 – д.
ПРОДАНОВЦИ  53 Атанас Емилов Пенев СВ 0123 КМ БМВ Е46 325 – б.
ПОПОВЯНЕ        46 Любомир Чангъров СО 5226 ВН Нисан Терано
РАДУИЛ         60,61 Николай Г. Ангелов СО 5502 ВТ Нисан Патрол
РАЙОВО         51,52 Петър Стоев СО 5996 ВН Форд Транзит
РЕЛЬОВО             50 Диана Николаева Клещанова СО 2728 АХ Опел Зафира 1600 – б.
ШИПОЧАНЕ       37 Коста Илиев Пириов СО 7851 ВР Тойота Авенсис – д.
ШИРОКИ ДОЛ    42 Любомир Георгиев Велинов СО 7873 СХ Ауди А4 – д.
ЯРЛОВО               44 Кольо Свиленов Пиралков СО 4869 ВР Фолксваген Голф – б.
1,4,5,36 Емил Савов СО1779  АР Мерцедес
11,12,13,20 Иван Милчов Иванов СО 3939 ВС Фолксваген Каравел
14, 15 Петър Кьосев СО 1391 АН Киа
16,17,18 Иван Милчов Иванов СО 3939 ВС Фолксваген Каравел
21,27,28,31 Петър Стоев СО 5996 ВН Форд Транзит
29,30,32 Иван Димитров Немов СО 1242 АХ Фолксваген ЛТ – д.
22 Петър Кьосев СО 1391 АН Киа
23,24,25,26 Петър Стоев СО 5996 ВН Форд Транзит
33,34,35 Емил Савов СО1779  АР Мерцедес
19,64 Тони Алекс. Терзийски СО 7657 КА Фолксваген Тр. – д.
65 Иван Димитров Немов СО 1242 АХ Фолксваген ЛТ – д.

************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение от звената ” Български документи за самоличност” при СДВР и ОДМВР

************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на
27 октомври 2019 г. и на основание Заповед № 01-1579/07.10.2019 г. на Кмета на община Самоков, датата за провеждане на консултациите за състава на Подвижните Секционни Избирателни Комисии (ПСИК) е на 14.10.2019 г. от 14.00 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков,
ул. „Македония” № 34

************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., че :

І. До кмета на общината в отдел ГРАО, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение / Приложение № 17-МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / – до 12.10.2019 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявление за вписване по настоящ адрес /към 26.04.2019 г. включително/ на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места /Приложение № 13-МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес / – до 12.10.2019 г.
 2. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение № 7-МИ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък / – до 19.10.2019 г.
 3. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /  Приложение № 10-МИ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък  / –  до предаване списъците на СИК.
 4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия Приложение № 17-МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / – до 21.10.2019 г.
 5. Приложение № 11-МИ  Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. Заявлението се подава до общинската администрация по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата, включени в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 6. Приложение № 12-МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

            Приложение № 81-МИ Декларация от избиратели, вписвани от СИК в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден

 

Декларацията се подава от избирател, когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е вписан.

Декларацията се подава от следните избиратели:

 • избиратели, вписани в избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден не се намират в тях;
 • задържани лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода и в изборния ден са извън мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
 • избиратели, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция;
 • избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за такива лица секция или в избрана от тях подходяща секция;
 • избирателите, които не са вписани в избирателния списък, но имат право да гласуват.

 

III. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават “Искане за гласуване по настоящ адрес” по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Дата на публикуване 04.10.2019

************************************************************

Дата на публикуване 24.09.2019

************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание Заповед № 01-1460/13.09.2019 г. на Кмета на община Самоков ,  датата за провеждане на консултациите за състава на Секционните Избирателни Комисии (СИК) е на 19.09.2019 г. от 15.00 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

 

Дата на публикуване 13.09.2019

************************************************************

Файл, съдържащ задължителните реквизити на предложението за състав на СИК <<изтегли от тук>>

Моля файла да бъде изпратен на e-mail: izbori@samokov.bg

************************************************************

Съобщение, относно провеждане на консултации за сформиране състава на ОИК.