ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021 | Община Самоков

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

 

 

 • Заповеди на кмета 

 

pdfЗаповед №01-565/31.03.2021г., относно определяне на комисия за получаване на запечатана торба с бюлетини и други изборни книжа и материали.

pdf Заповед №01-479/19.03.2021г., относно образуване секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

pdf  Заповед №01-434/17.03.2021г., относно реда и организацията на предаване на изборните книжа и материали и урни на 03.04.2021 г. от служители на общинска администрация, съвеместно с РИК на СИК .

pdf Заповед №01-372/05.03.2021г., относно определяне на избирателни секции на територията на община Самоков, в които ще могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването.

pdfЗаповед №01-322/23.02.2021г., относно образуване на общи избирателни секции

pdf Заповед №01-293/19.02.2021 г. за определяне местата на териоторията на Община Самоков за поставяне на агитационните материали

pdf Заповед №01-172/08.02.2021г., относно образуване на общи избирателни секции

 • Важни съобщения

Във връзка с проведените избори на 04.04.2021 година общинска администрация гр. Самоков Ви уведомява, че започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК. Необходимо е да предоставите удостоверението си за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 година и банкова сметка на гише № 12 в Центъра за административно обслужване.

Дата на публикуване 08.04.2021 г.

***********************************************************

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г., Ви информираме, че на 01 април 2021 година в Многофункционална спортна зала “Арена Самоков” – гр. Самоков от 16.00 (шестнадесет) часа ще се състои обучение на секционните избирателни комисии на територията на община Самоков. Инструктажа ще бъде проведен от членове на Районната избирателна комисия – София област.

Дата на публикуване 26.03.2021 г.

***********************************************************

Реда и организацията  на предаване на изборните книжа и материали  и урни на 03.04.2021г. от служители на общинската администрация, съвместно с РИК на СИК, както следва:

Работна група 1:

Работна група 1 осъществява предаването на изборните книжа и материали,  съвместно с РИК на СИК, по следния график и ред:

1.АЛИНО секция №47, ПОПОВЯНЕ №46, КОВАЧЕВЦИ 45, ЯРЛОВО 4415.00 ч.

2.ШИРОКИ ДОЛ 42, ГОРНИ ОКОЛ 40, ДОЛНИ ОКОЛ 4115.10 ч.

3.ГУЦАЛ 43, МАРИЦА 6215.25 ч.

4.БЕЛИ ИСКЪР 59, МАЛА ЦЪРКВА 58, МАДЖАРЕ 57 15.35 ч.

5.ПРОДАНОВЦИ 53, РАЙОВО 51,5215.45

6.СИК № 1,4,5,36 – ОУ”ХРИСТО МАКСИМОВ” – 15.55ч.

7.СИК № 2,3,6,7,9,10 – ОУ”МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ” – 16.10ч.

8.СИК №14 – НУ”СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”, 15 „Клуб ІV кв.”16.25ч.

9.СИК №, 16, 17 и 18 ОУ”КИРИЛ И  МЕТОДИЙ” 16.35 ч.

10.СИК №23,24,25,26 – ПТГ”НИКОЛА ВАПЦАРОВ”16.45ч.

11.СИК №33, 34, 35 – ОУ”ПЕТЪР БЕРОН”16.55ч.

     Работна група 2:

          Работна група 2 осъществява предаването на изборните книжа и материали,  съвместно с РИК на СИК, по следния график и ред:

1.РЕЛЬОВО секция №50, БЕЛЧИН 48,КЛИСУРА 4915.00 ч.

2.БОРОВЕЦ 22, РАДУИЛ 60, 6115.10ч.

3.ДОСПЕЙ 54, ГОВЕДАРЦИ 55,5615.20ч.

4.ШИПОЧАНЕ 37, НОВО СЕЛО 3815.35ч.

5.ДРАГУШИНОВО 63, ЗЛОКУЧАНЕ 39 15.45 ч.

6.СИК №11,12,13 – ПГ”КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”и 20 –ОУ”Митр.Авкс.Велешки , бивш „Отец Паисий15.55ч.

7.СИК № 8 –  ОБРЕДЕН ДОМ16.10ч.

8.СИК №21,27,28,31 – СОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”16.20ч.

9.СИК №29,30,32 – ОПУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” – 16.35ч.

10.СИК №19,64 – ДОМ СТАРИ ХОРА16.45ч.

11.СИК №65 – МБАЛ16.55 ч.

Дата на публикуване 26.03.2021 г.

***********************************************************

Обучителен материал за машинно гласуване

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – Методически указания за СИК

Дата на публикуване 26.03.2021 г.

***********************************************************

images  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Дата на публикуване 23.03.2021 г.

***********************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

     Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.
и на основание Заповед № 01-417/ 15.03.2021 г. на Кмета на община Самоков, датата за провеждане на консултациите за състава на Подвижните Секционни Избирателни Комисии (ПСИК) на избиратели, поставени под карантина или изолация е на 26.03.2021 г. от 15.00 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

Дата на публикуване 16.03.2021 г.

***********************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

     Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.
и на основание Заповед № 01-417/ 15.03.2021 г. на Кмета на община Самоков, датата за провеждане на консултациите за състава на Подвижните Секционни Избирателни Комисии (ПСИК)  е на 19.03.2021 г. от 15.00 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

lsxФайл, съдържащ задължителните реквизити за предложение на състав за ПСИК

Дата на публикуване 16.03.2021 г.

***********************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г., че :

І. До кмета на общината в отдел ГРАО, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

1.   Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение

docПриложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия  – до 20.03.2021 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

2.  Заявление за вписване по настоящ адрес на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места

docПриложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес  – до 20.03.2021г.

3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци 

docПриложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък  – до 27.03.2021 г.

4. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък

docПриложение № 09-НС Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък   –  до предаване списъците на СИК.     

  5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия

docПриложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 30.03.2021 г.

6.docПриложение № 10-НС  Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. Заявлението се подава до общинската администрация по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата, включени в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) – до предаване на избирателните списъци на СИК.

7.docПриложение № 13-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

8.doc Приложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (за избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно закона за здравето).  Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

          doc Приложение № 17-НС Декларация от избиратели, вписвани от СИК в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден   

Декларацията се подава от избирател, когато гласува в секция, различна от секцията, в чийто избирателен списък е вписан.

Декларацията се подава от следните избиратели:

 • избиратели, вписани в избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден не се намират в тях;
 • задържани лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода и в изборния ден са извън мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
 • избиратели, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция;
 • избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за такива лица секция или в избрана от тях подходяща секция;
 • избирателите, които не са вписани в избирателния списък, но имат право да гласуват.

 

III. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за народни представители на 04 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават “Искане за гласуване по настоящ адрес” по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за за Народни представители на 04 април 2021 г за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

***********************************************************

Седем е-услуги за парламентарните избори през април са достъпни на Портала на ДАЕУ

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани седем електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:

 1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адресhttps://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
 2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
 3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
 4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите– 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
 5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284
 6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152
 7. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна изибирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.:910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Новите услуги са публикувани в раздел „Парламентарни избори 2021 – електронни услуги“ на Портала на ДАЕУ, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency

Дата на публикуване 26.02.2021 г.

***********************************************************

images ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Дата на публикуване 19.02.2021 г.

***********************************************************

Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.
и на основание Заповед № 01-263/ 16.02.2021 г. на Кмета на община Самоков, датата за провеждане на консултациите за състава на Секционните Избирателни Комисии (СИК) е на 22.02.2021 г. от 15.00 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

lsx Файл, съдържащ задължителните реквизити на предложението за състав на СИК <<изтегли от тук>>

Моля файла да бъде изпратен на e-mail: izbori@samokov.bg

Дата на публикуване 17.02.2021 г.

****************************************

banner_300_600