Учредителна сесия на ОбС – Самоков, мандат 2023-2027. | Община Самоков

Учредителна сесия на ОбС – Самоков, мандат 2023-2027.

Учредителна сесия на ОбС – Самоков