Ученици от училищата в Самоков се включиха в кампанията по залесяване на Общинско лесничейство , която се проведе в лесопарк „Ридо | Община Самоков

Ученици от училищата в Самоков се включиха в кампанията по залесяване на Общинско лесничейство , която се проведе в лесопарк „Ридо

Събитието бе планувано в началото на април и бе посветено на Седмица на гората, но поради лошите метеорологични условия бе отложено и се проведе в навечерието на 22 април – Ден на Земята. Лесничейството бе закупило близо 500 фиданки и бе подготвило „терасите” за засаждането им. Служителите на лесничейството показваха на децата как се подготвят и засаждат фиданките. Мястото, където бяха засадени дръвчетата пострада преди няколко години от ветролом, който събори всички дървета. Ето защо при тази залесителна кампания бяха закупени широколистни дървета, които са по-устойчиви, заради по-дълбоката си коренова система. Кампанията има по-скоро образователна цел, както и да възпита у децата отговорно отношение към природата и опазване на околната среда. Това е втора поредна година, в която се организира залесяване в този район на парка.