Със стилна програма, изложба и много гости бе открит културен дом „Станислав Доспевски” в село Доспей | Община Самоков

Със стилна програма, изложба и много гости бе открит културен дом „Станислав Доспевски” в село Доспей

Приключи реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, Финансирането се осигури по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията на МИГ – Самоков. Чрез него на мястото на бившата здравна служба се създаде културен дом. Обновена бе сградата и дворното пространство, което ще даде възможности за провеждане на различни по вид дейности. Тук вече се помещава и библиотеката на читалище „Отец Паисий – 1910”. Новият културен дом бе осветен от отец Георги в съслужение с отец Любомир. Лентата прерязаха кметът на община Самоков Владимир Георгиев, кметът на село Доспей Николай Гешев, председателя на читалището Христина Вукова и секретарят Елена Ковачка. „ Сигурен съм, че тази сграда ще бъде изпълнена със съдържание и тук ще се реализират прекрасни културни събития” – каза в словото си по случай откриването кмета Владимир Георгиев. Той подчерта, че стремежът и политиката на общинското ръководство са насочени към възстановяване и изпълване на съдържание на изоставени сгради по селата, което от своя страна ще даде възможност за разширяване на дейността на местните културни институции. „Читалището в село Доспей е доказало, че е изключително работещо и инициативно, ето защо се радвам, че имахме възможността да подкрепим дейността му”. Реализацията на проекта включва ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на бившата здравна служба, чрез поставяне на външна топлоизолация, подмяна на дограмата, подмяна на ел. инсталация, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на нова инсталация за отопление, подмяна на подови настилки, осигурена е достъпна среда. Оградата бе боядисана, а на обособеното дворно място се направи вертикална планировка, с алеи и кътове за сядане. Чрез проектът се цели разширяване на културната инфраструктура в с. Доспей, Предоставя се възможност да се създадат и развият нови и нетрадиционни форми на културни изяви с цел запазване характерната идентичност на фолклор, бит и традиции.
Председателят на читалище „Отец Паисий – 1910” – Доспей благодари на всички, които помогнаха да се изгради културния дом. Тя благодари и на спонсорите, както и на Исторически музей-Самоков за предоставената изложба на Станислав Доспевски. Стилна програма с песни и стихове бяха подготвили детския състав към читалище „Отец Паисий – 1910” – Доспей. Специално участие взеха и децата от НУ „Станислав Доспевски”. Всички деца, участници в програмата получиха подаръци.
Село Доспей е родното място на редица видни възрожденски личности, като се запоне от родоначалника на Българското възраждане Отец Паисий и се мине през зографите на Самоковската художествена школа.