При голям интерес премина информационната среща за участие на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-3″ на ОПРР 2014-2020 | Община Самоков

При голям интерес премина информационната среща за участие на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-3″ на ОПРР 2014-2020

Представянето на основните насоки за кандидатстване бе направено от консултантът по програмата за община Самоков Владимир Хаджиев. Той разясни, че за този прозорец условията са доста различни. Вече има конкретен бюджет за всяка отделна община. Общините могат да кандидатстват с проект на максимална стойност 1,5 млн. лв., който включва пакет от обекти. Проектите ще се оценяват по точкова система, като с най-много точки ще бъдат сградите с най-много самостоятелни обекти. В този програмен прозорец, освен регистрирани сдружения на собствениците/етажната собственост/ трябва да има изготвено енергийно обследване на сградата и технически проект. Техническия проект носи повече точки от идейния проект, тъй като в него има конкретика по отношение на количествено-стойностните сметки. Мерките за енергийна ефективност включват саниране, подмяна на дограма, ремонт на покривни конструкции и др. Вече са допустими и дейности по мълниезащита. Енергийното обследване трябва да покаже, че след внедряване на мерките за енергийна ефективност ще се постигне минимум 60% енергоспестяване. Техническата документация е ангажимент на собствениците. Енергийното обследване е на стойност около 3 хил. лв. на блок, а техническия проект – до 5 хил. лв. Собствениците трябва сами да изберат изпълнителите за подготовката на проектите. ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, че до 17 януари трябва да бъде подадено заявление от сдружението на собствениците, че имат желание на участват в проекта. До 20 февруари трябва да бъдат подадени готовите проектни предложения. Повдигнати бяха въпроси относно възможността за участие на по-малки блокове и многофамилни къщи. Реално шансове да получат одобрение е за по-големите блокове, но ако няма достатъчно на брой кандидати, шансове имат и по-малки сгради. Важно е да се знае, че ако не бъдат включени в проекта, разходите по подготовка на проектите си остават за сметка на собствениците. Друг важен момент, е че се иска съгласието на 100 % от собствениците, за да може обекта да участва в проекта. За тези, които имат входирани заявления по Националната програма за енергийна ефективност трябва да знаят, че само ако бъдат одобрени по оперативната програма, ще бъдат извадени от списъка. Цялата информация за програмата е качена на сайта на община Самоков.