Община Самоков бе включена в сборника „Добри практики за 2020 г” в конкурса за добри практики на Института по публична администрация | Община Самоков

Община Самоков бе включена в сборника „Добри практики за 2020 г” в конкурса за добри практики на Института по публична администрация

Сборникът съдържа информация за реализираните проекти в българската администрация, структурирани в категории, основополагащи за развитието на администрацията, като Управление на хората, Технологични решения за открито управление и Социална отговорност. Поради възникналата пандемия, в Конкурса присъстват и практики, които са провокирани и реализирани заради Covid-19 и демонстрират адаптацията на институциите в бързо променящата се действителност. Именно такава е и практиката, с която участва Община Самоков. Тя представя развитие на доброволчеството по време на пандемията от COVID-19.
След обявяване на извънредно положение през март миналата година, граждани заявиха сами желание да помагат, с каквото е нужно. Така бе сформирана доброволческа група. Основната им дейност бе свързана с разнасяне на пакетите с най-необходимите продукти, осигурени от Българския червен кръст и дарители, до социално слаби и уязвими лица. Доброволците се включиха активно в разснасяне до адреси в града и селата на пакетите с труд и собствен транспорт.
Кметът Владимир Георгиев връчи карти за доброволци на всички отзовали се в този труден период и им благодари за съдействието и отзивчивостта.
Във време на извънредно положение е прекрасно, че има такива хора, които отделят време и собствени ресурси, за да помагат на другите. Подкрепата от страна на доброволците беше от голяма полза за екипите на Общинска администрация, Домашния социален патронаж и БЧК, за да достигнат до всички нуждаещи се от помощ. Добрата практика в нашата община бе оценена от Института по публична администрация, като целта е, чрез инициативата да се поощряват все повече институции да участват, за да може практиките да се споделят и прилагат.