На 30 септември се проведе Учредително събрание на читалището в с. Долни Окол | Община Самоков

На 30 септември се проведе Учредително събрание на читалището в с. Долни Окол

Присъстваха повече от 40 учредители, които заявиха желанието си да бъдат част от тази институция. На събранието бяха избрани ръководството на читалището – членовете на Читалищното настоятелство и членовете на Проверителната комисия. Приет бе устава. Предстои регистрацията на новото читалище “Васил Левски – 2020″, с. Долни Окол, в съда и след това вписано в Регистъра на народните читалища.