Кметът Владимир Георгиев, като член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България взе участие в онлайн среща за мониторниг на Комитета по местните и регионални власти към Съвета на Европа по прилагане на Европейската харта за местното самоуправление в България | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев, като член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България взе участие в онлайн среща за мониторниг на Комитета по местните и регионални власти към Съвета на Европа по прилагане на Европейската харта за местното самоуправление в България

© 2013. Община Самоков. Всички права запазени.