Кметът Владимир Георгиев взе участие в работна среща за обсъждане на проблеми в социалната сфера | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев взе участие в работна среща за обсъждане на проблеми в социалната сфера

Срещата се проведе по инициатива на Агенция социално подпомагане и в нея взеха участие ръководителите на Центрове за работа с деца и младежи с уврежданията на територията на Софийска област. От община Самоков присъстваха още зам. кметът Люба Кленова и гл. експерт „Социални дейности” Ралица Герасимова. Центъра за работа с деца и младежи с увреждания в Самоков бе домакин на събитието. Кметът приветства участниците и благодари на експертите от АСП, че оцениха Община Самоков, като община с активна социална политика. Той изрази притеснението си от предстоящото прехвърляне на повече отговорности на общините, съгласно новия закон за социално подпомагане. Той предвижда администрациите да се ангажират с насочването на потребителите на социални услуги. Това означава, че трябва да се създаде цяло звено, което, поради многото услуги, ще бъде изключително натоварено. От друга страна няма яснота как ще бъде обезпечена тази отговорност. Експертът Мила Пашова от АСП отговори, че в момента се подготвя интегрирана система, чрез която общините и Дирекциите социално подпомагане взаимно ще могат да си обменят информация в реално време. Обсъдено бе и подготовката на анализи, които ще бъдат направени на общинско ниво и обобщени на областно ниво. По този начин ще се акцентира на работещите услуги, които имат повече потребители. По този начин ще се направи планиране на услугите на областно ниво. Предстои да бъде изработена и национална карта на социалните услуги. На срещата бяха коментирани и нормативната база и документите, които предстоят да бъдат утвърдени. Засегнаха се и проблеми, които в момента имат общините в социалната сфера, както и конкретно за дейността на центровете за деца и младежи с увреждания. Предложено бе по темите от социалната сфера да бъде направена национална среща, на която Община Самоков да бъде домакин.