Започна приемът на заявления за кандидатстване за общинска стипендия. Крайният срок е 31.07.2024г. | Община Самоков

Започна приемът на заявления за кандидатстване за общинска стипендия. Крайният срок е 31.07.2024г.

Община Самоков присъжда 9 стипендии в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8 до 12 клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области.
Стипендиите се присъждат в следните области:
– природо-математически науки
– хуманитарни науки
– постижения в областта на изкуството
– спортни постижения
Не се присъжда общинска стипендия само за отличен успех. Стипендиите са в размер на 1000 лева и се изплащат в рамките на учебната 2024/2025 година.
Комплектът документи включва заявление от ученика в свободен текст (като посочите вида стипендия,за която кандитатствате) или студента, копие от бележника/академична справка с годишния успех за учебната 2023/2024 г., документи удостоверяващи постиженията, препоръка от училището/университета или спортния клуб.
От 2016 година са обявени още две общински стипендии по 500 лева за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител.
За повече информация – стая 404 в Общината или на телефон 0722/60099