Запис от сесията на Oбщински съвет 27.07.2023 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Oбщински съвет 27.07.2023 г.

Част 1

*****************************************************
Част 2