Запис от сесията на Oбщински съвет 25.01.2024 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Oбщински съвет 25.01.2024 г.

Част 1

*********************************************************
Част 2