Запис от сесията на Oбщински съвет 01.09.2023 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Oбщински съвет 01.09.2023 г.

Част 1