Запис от сесията на Oбщински съвет за избиране на председател на ОБС | Община Самоков

Запис от сесията на Oбщински съвет за избиране на председател на ОБС

Част 1


*****************************************************