Запис от сесията на Общински съвет | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет

Част 2

***************************************************************

Част 1