Запис от сесията на Общински съвет 27.10.2022 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет 27.10.2022 г.